Styrelsen

Styrelsen för 2022


Ordförande
Bengt Carlsson


Vice ordf.
Jenny Alamartin


Sekreterare
Jenny Alamartin


Vice sekreterare
Gunnar Fagrell


Kassör 
Stig Målefors


Ledamot 
Birgitta Johansson


Ledamot
Göran Gunnarsson


Ledamot
Kent Andersson


Ledamot 
Peter Lindkvist


Ledamot
Anna Törnkvist


Ledamot
Inga Lill Andersson


Ledamot
Cecilia Eriksson


Revisor
Kerstin Degefors


Revisor
Lennart Pettersson


Webbansvarig
Veronika Gilljam


Besökare totalt: Besökare denna månad: Besökare denna vecka: