Styrelsen

Styrelsen för 2020Ordförande


Bengt
Carlsson
Vice ordf 1 år


Bengt
Carlsson
Ledamot 1 år


Jenny
Alamartin
Sekreterare 1 år


Stig
Målefors
Kassör 1 år


Birgitta
Johansson
Ledamot 1 år


Göran
Gunnarsson
Ledamot 2 år


Kent 
Andersson
Ledamot 1 år


Gunnar 
Fagrell
Ledamot 1 år


Peter
Lindqvist
Ledamot 1 år


Anna
Thörnqvist
Ledamot 2 år


Kerstin
Degerfors
Revisor


Lennart
Pettersson
Revisor


Veronika
Gilljam
Webbansvarig


Besökare totalt: Besökare denna månad: Besökare denna vecka: